Registration

 • Board of Engineers Malaysia
 • Ministry of Finance Malaysia
 • Asian Development Bank
 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar
 • Bank Pembangunan Malaysia Berhad
 • Syarikat Perumahan Negara Berhad
 • Indah Water Konsortium Berhad
 • Pihak Berkuasa Air Pulau Pinang
 • Lembaga Air Perak
 • Pengurusan Aset Air Berhad
 • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur
 • Universiti Putra Malaysia

Accreditation

 • Road Safety Auditor, JKR Malaysia
 • Qualified Persons, Suruhanjaya Perkhidmatan Air (SPAN)